GIÀY BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TSH-115 TOBATECH

TSH-105 TABI MESH

Công việc nhẹ

Kho bãi

Ngành công nghiệp nhẹ

Phòng sạch

Vận hành nhà máy

Kho bãi

Công việc vận chuyển

TSH-120 TAKEZO

Vận hành nhà máy

Kho bãi

Công việc vận chuyển

TSH-300 PROTEX LOW-CUT

Ngành xây dựng

Công việc vận chuyển

Công việc bảo trì

Vận hành nhà xưởng

TSH-125 SLIP ON

Công việc vận chuyển

Vận hành nhà máy

Công nghiệp nhẹ

TSH-107 TABI MESH ESD

Công việc nhẹ

Kho bãi

Ngành công nghiệp nhẹ

Phòng sạch

TSH-120M TAKEZO MID-CUT

Vận hành nhà máy

Kho bãi

Công việc vận chuyển

TSH-301 PROTEX MID-CUT

Ngành xây dựng

Công việc vận chuyển

Công việc bảo trì

Vận hành nhà xưởng