Giày bảo hộ có thể bảo vệ người công nhân khỏi hóa chất, nước, và sự dơ bẩn. Tuy nhiên, lựa chọn những loại giày bị giới hạn đặc tính hút ẩm và thoát hơi nhanh sẽ là nguyên nhân gây ra sự không thoải mái. Không giống như các loại vớ khác, Vớ Takumi sử dụng công nghệ COOL&DRY, hấp thu và thoát hơi nhanh chóng để làm tăng sự thoải mái và duy trì sự khô thoáng.